En funktionsnedsatt kan välja ut en personlig assistent

Personlig assistans har inte alltid varit en självklarhet för människor med ett funktionshinder. Det kunde vara så att man som funktionsnedsatt fick hjälp av närstående personer. Den tiden är nu förbi. Nu kan en funktionsnedsatt välja ut en personlig assistent som hjälper till i hemmet. En funktionsnedsatt person har ofta vänner eller släktingar som påverkas […]